Welkom bij
Boonstoppel Autobedrijven

Over ons

In 1951 heeft Boonstoppel Senior een algemeen autobedrijf overgenomen, welke gevestigd was te Waddinxveen. Vanaf die tijd is er vooruitgang geweest voor het autobedrijf. De economische ontwikkelingen in Waddinxveen waren goed, en het autobedrijf groeide mee. In 1956 werd een nieuw pand betrokken. Voor die tijd betrof het een modern pand, met showroom, kantoren, magazijn, smeerstation, en een autowasplaats.

Vanaf die tijd zijn er steeds meer klanten gekomen, er kwamen meer grotere auto´s en er ontstonden twee groepen klanten. Een groep voor personenauto´s en een aparte groep voor vrachtauto´s. Het onderscheid tussen de twee groepen werd steeds meer merkbaar en om aan de behoefte te voldoen werd stap voor stap de bestaande locatie door aanbouw en nieuwbouw ruimer gemaakt. De ontplooiing van activiteiten groeide gestaag maar daarnaast kwam er meer vraag naar diensten. Om deze reden werd het brandstof-verkooppunt vernieuwd. In 1963 werd het officiële Peugeot dealerschap verkregen. Mede dankzij een sterke groep medewerkers maakte het autobedrijf een fase van sterke groei door.

Vanaf 1979 kwam Arie Boonstoppel Junior. in de zaak als verkoper van bedrijfswagens, assistent chef monteur en manusje van alles. Door omstandigheden werden er geen stappen ondernomen richting de regio Gouda maar werd Boonstoppel Junior in de gelegenheid gesteld om in Waddinxveen met een nieuw merk te beginnen. In 1982 werd er gestart met een nieuw autobedrijf en het dealerschap van Mitsubishi. Het Mitsubishi dealerschap breidde zich uit en in 1994 werd er een groot pand, volgens de nieuwste huisstijl van Mitsubishi Japan gerealiseerd.

Boonstoppel Waddinxveen ontplooide zich eind jaren ´80 sterk en de behoefte aan een zelfstandige bedrijfswagenafdeling werd steeds sterker. Daarom werd besloten in 1989 op het industrieterrein Coenecoop te Waddinxveen een pand te betrekken gericht op de verkoop, service en onderdelen van bedrijfswagens. Een zelfstandig bedrijf met de naam Boonstoppel Truckservice BV. Afgekort BTS.

Voor Peugeot werd de samenwerking met de Boskoopse subdealer in 1990 omgezet in een aankoop van de panden en de service activiteiten. In 1998 is op de locatie een compleet nieuw autobedrijf gebouwd met showroom, autowasgelegenheid, werkplaats en een modern brandstof-verkooppunt.

In 2003 werd voor Boonstoppel Truck Service het erkend reparateurschap van DAF verkregen i.p.v. het subdealer zijn van een hoofddealer. Bij Boonstoppel Jr. werden in 2006 de activiteiten uitgebreid met het dealerschap van Suzuki, het was een welkome aanvulling van een mooi dealerschap op de bestaande activiteiten.

In de laatste jaren heeft er een verbreding van de service plaatsgevonden. Klanten kunnen niet alleen terecht voor het aanschaffen van auto’s en de reparaties aan hun auto, maar voor een uitgebreide dienstverlening dat in het teken van mobiliteit staat. Zo zijn de Shell-shops op een dusdanige wijze ingericht dat de klant terecht kan voor de meeste basisvoorzieningen.
Ook activiteiten als Erkend Schadeherstel, ruitherstel (GlasGarage), bandenspecialist en een volwaardig verhuurprogramma zijn dienstverleningsactiviteiten die in het teken van mobiliteit staan. Hiermee probeert Boonstoppel Autobedrijven toegevoegde waarde te creëren voor haar klanten. Ook het organiseren van klantendagen en de bemiddeling in verzekeringen en financieringen kunnen als toegevoegde waarde activiteiten worden aangemerkt.

In 2005 heeft Boonstoppel Peugeot Waddinxveen een grote verbouwing ondergaan. De showroom was dringend aan uitbreiding toe en deze wens is in april 2005 in vervulling gaan. Met een oppervlakte van 500 m2 zijn wij ook in Waddinxveen in staat het volledige Peugeot-gamma aan u te tonen. In de autobranche zijn wij een partij die met de trends en veranderingen zijn meegegaan. Dankzij de open houding van het management is er een vriendelijke sfeer gecreëerd die zorgt voor een goed werkklimaat. Het is door de inzet en toewijding van onze medewerkers dat het bedrijf Boonstoppel bestaat en goede resultaten boekt. Deze ‘Boonstoppel’-sfeer is typerend voor de wijze waarop de bedrijven worden aangestuurd. Bij alles wat wij doen richten we ons niet alleen op het verkopen van auto´s, maar ook om meer toegevoegde waarde te leveren. Meer service voor onze klanten, meer kansen voor onze werknemers en een grotere bijdrage aan het begrip mobiliteit. Een grote familie met de tradities en werkwijze gevormd door allen. De medewerkers, klanten, leveranciers en samenwerkende dealerbedrijven tezamen hebben eraan bijgedragen dat er een uniek bedrijf is ontstaan.

In de historie van de Boonstoppel autobedrijven is er groei geweest, in commercieel en economisch belang zijn er bedrijven en activiteiten weer verkocht en afgestoten. In Waddinxveen hebben wij het dealerschap van Ford van 1984 tot in 2001 gevoerd. Te Zoetermeer de dealerschappen Mitsubishi en Kia vanaf 1999 tot en met 2006. In Gouda hebben wij een Peugeot dealerschap van 2000 tot en met 2008 gehad, in Rotterdam een dealerschap met Mitsubishi en Kia van 2000 tot en met 2004. In samenwerking met fabrikanten en importeurs zijn de dealerschappen van Dodge trucks, LDV Maxus bedrijfswagens, Daewoo personenwagens gevoerd. Twee Shell brandstofverkooppunten langs provinciale wegen zijn gekocht en terugverkocht aan Shell.

In 2013 zijn de twee dealerbedrijven van locatie gewisseld. Boonstoppel met het dealerschap van Peugeot is naar de Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen gegaan en de dealerschappen van Mitsubishi en Suzuki verhuisde naar de Oranjelaan. In februari 2024 verhuisde Boonstoppel naar de Zuidelijke rondweg in Waddinxveen.

Beide autobedrijven bestrijken het gebied Gouda, Waddinxveen en de omliggende gemeenten binnen het Groene Hart. Voor de toekomst werd er gezocht naar optimalisatie van de locaties. Door de locaties te wisselen zijn er meer mogelijkheden ontstaan voor de dealerschappen.

HomeOver ons